Встановлення OpenCV 3.0 та Python 2.7+ на macOs

Стаття: https://www.pyimagesearch.com/2015/06/15/install-opencv-3-0-and-python-2-7-on-osx/

Відмінності для macOs High Sierra 10.13 та OpenCV 2.4.13.4:

pip встановив пакети у Cellar без шляху

pip install virtualenv virtualenvwrapper
vi .bash_profile

тому прописуємо повний шлях до середовища

# Virtualenv/VirtualenvWrapper
source /usr/local/Cellar/python/2.7.14/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/virtualenvwrapper.sh

та також додаємо його до шляху:

source ~/.bash_profile
export PATH=/usr/local/Cellar/python/2.7.14/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin:$PATH

Далі інструкція співпадає, тільки беремо версію 2.4.13.4 і відповідно opencv_contrib непотрібен

mkvirtualenv cv
pip install numpy
brew install cmake pkg-config
brew install jpeg libpng libtiff openexr
brew install eigen tbb
cd ~
git clone https://github.com/Itseez/opencv.git
cd opencv/
git checkout 2.4.13.4
mkdir build && cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D PYTHON2_PACKAGES_PATH=~/.virtualenvs/cv/lib/python2.7/site-packages -D PYTHON2_LIBRARY=/usr/local/Cellar/python/2.7.14/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin -D PYTHON2_INCLUDE_DIR=/usr/local/Frameworks/Python.framework/Headers -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib/modules ..
make -j2
make install

не закидає бібліотеку у site-packages – робимо власноруч

cp lib/cv2.so ~/.virtualenvs/cv/lib/python2.7/site-packages/

 

Опубліковано у macOS, other | Теґи: , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь